Zdenka Procházková
Překlady Ihned
Prostor pro firmy
Orcane Games
Prostor pro firmy
Petr Kotoun - pojišťovna Wüstenrot

Portál firem - místo pro české firmy

V katalogu je 562,107 firem
Přidejte svoji firmu zdarma

Zapomněli jste
heslo?

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a podmínky užití webových stránek www.Portál-Firem.cz

(dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem webových stránek www.portál-firem.cz je fyzická osoba: Ing. Ladislav Kočvara, IČO: 86997629,  (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, kontaktní a další údaje registrovaných firem, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách www.portál-firem.cz (dále jen „Služby“). Provozovatel je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy pod evidenčním číslem 00034477.

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje elektronický portál neboli katalog firem, institucí a agentur na internetové stránce www.portal-firem.cz (dále jen „Portál Firem“). Provozovatel, na Portálu Firem, zveřejňuje informativní a kontaktní profily (dále jen „Profily“) jednotlivých firem, společností, institucí, podniků, spolků a agentur (dále jen „Firem“) a umožňuje, aby Firmy měli možnost prostřednictvím Portálu Firem získávat zakázky od Zákazníků a Zákazníci si mohli efektivně vybrat Firmy na základě jejich Profilu.

 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob používajících Portál Firem (dále jen „Zákazník“) při každém vstupu na webové stránky Portál Firem a stejně tak i další související právní vztahy.
 3. Zákazník svým vstupem na Portál Firem stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek měnit nebo doplňovat. Vždy aktualizované Obchodní podmínky jsou přístupným způsobem uvedeny na webové stránce www.portal-firem.cz tak, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají plné platnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Firem.

II. Podmínky zveřejňování údajů v profilu firmy

Profil firmy je rozdělen na tzv. „Záložky“ (podkategorie profilu firmy, např. Produkty, služby, ceník, kontakty atd., dále jen „Záložky“), kde je povoleno zveřejňovat pouze určitou skupinu informací, která se týká názvu konkrétní záložky.

Níže je rozpis informací, které lze uveřejňovat na konkrétních záložkách. 

 • Základní info – tato záložka, včetně informací na ní uveřejněných, je zcela zdarma.
  Záložka „Základní info“ slouží k uveřejnění základních informací o firmě, pobočce nebo podnikatelského subjektu (dále jen firma). Na této záložce jsou povoleny uveřejňovat pouze věřejně přístupné informace. K těmto informacím patří:
  • IČ firmy nebo pobočky – IČ musí být platné a musí se shodovat s IČ vedeným v obchodním nebo živnostenském rejstříku ČR.
  • Název firmy – název firmy se musí shodovat s názvem vedeným v obchodním nebo živnostenském rejstříku ČR. Maximální povolená délka je 50 znaků včetně mezer.
  • Obecný název – vyplňte obecně známý název pro vaši firmu. Název musí stručně charakterizovat vaši firmu. Maximální délka je 50 znaků včetně mezer. Tento název bude zobrazen jako titulek firemního profilu a v url profilu firmy. Název musí začínat velikým písmenem. Obecný název firmy musí obsahovat pouze písmena a číslice. Povoleny jsou pouze některá základní interpunkční znaménka jako např.: vykřičník a otazník.
  • Slogan – přidejte slogan firmy, pouze pokud nějaký používáte. Slogan je slovo, nebo krátké slovní spojení. Neuvádějte celé nebo dlouhé věty. Ve sloganu je zakázáno úmyslně používat klíčová slova, kontaktní informace, informace o cenách nebo uvádět url adresy a webové stránky. Maximální délka sloganu firmy je 100 znaků včetně mezer.
  • Popis firmy – neboli popis činnosti. Přidejte stručný a originální popis firmy. Text nekopírujte, duplicitní text nebude akceptován. Neuvádějte zde jakékoliv kontaktní informace, novinky firmy, novinky o cenách ani ceny jako takové, ani informace z ceníku firmy. Psaní těchto informací je v popisu firmy striktně zakázáno. Pro uvádění výše zakázaných informací jsou vyčleněné jednotlivé záložky (viz níže). Popis musí začínat velkým písmenem a tečkou na konci. Věty oddělujte čárkou, za níž musí být mezera. Maximální délka popisu činnosti je 200 znaků včetně mezer.
  • Adresa – zadejte pouze platnou a aktuální adresu vaší firmy. Adresa musí být pouze v rámci České republiky.
  • Kontakt – základní kontaktní informace o vaší firmě. Zde můžete uvádět např.: telefon, e-mail, www adresu, fax a další.
  • Provozní doba – zadejte otevírací a zavírací hodiny vaší firmy, popřípadě v jaké době ordinujete.
   Do poznámky uvádějte pouze stručné informace, které se týkají provozní doby nebo ji doplňují. Za vyplnění provozní doby získáte 2 kredity pro lepší pozice.
  • Logo – přidejte logo nebo obrázek charakterizující vaší firmu. Místo loga je zakázáno vkládat obrázky nebo printscreeny webových stránek. Jako vhodné logo použijte prvek vaší činnosti. Maximální velikost loga je 700 KB.
  • Zařazení do kategorií – vybírejte pouze vhodné kategorie. Kategorie představují obory činnosti firmy. V případě zvolení nevhodné nebo nesprávné kategorie nemusí být vaše firma schválena.
   Vybírejte vždy pouze poslední úroveň kategorie!
   POZOR: např. Zednické práce spadají pod "Řemesla a služby pro firmy" -> "Řemeslníci" -> "Zednické práce" - v tomto případě zaškrtněte pouze kategorii "Zednické práce", vaše firma se bude nacházet i ve všech těchto předešlých kategoriích! Maximálně můžete vybrat 3 kategorie, které jsou zdarma.
 • Produkty / Služby – přidejte produkty nebo služby vaší firmy. POZOR, přidávat můžete pouze služby nebo produkty, kombinace obou není povoleno. Produkt nebo služba obsahují: Název (do 50 znaků včetně mezer), typ (produkt nebo služba), cena (včetně DPH), úvodní text (do 250 znaků včetně mezer) – úvodní text se bude zobrazovat v popisu produktu a ve výpise produktu, obrázek (maximální velikost je 3 MB) a podrobné informace o produktu – délka popisu je neomezeně dlouhá, použít můžete WYSIWYG editor k naformátování různých stylů textu. Přidávat můžete neomezeně produktů nebo služeb. Produkty nebo služby musejí být výhradní produkcí vaší firmy. Tato záložka je placená.
 • O nás – přidejte podrobný popis vaší firmy. Popis může být neomezeně dlouhý, použít můžete WYSIWYG editor k naformátování různých stylů textu. K popisu můžete přidat jeden obrázek s max. velikostí 700 KB. Tato záložka je placená.
 • Fotogalerie – přidejte fotografie charakterizující vaší firmu nebo produkci vaší práce. Přidat můžete maximálně 12 fotografií o maximální velikosti 3 MB. Ke každé fotografii byste měli přidat krátký popis (do 30 znaků včetně mezer), který slouží jako alternativní text obrázku. Tato záložka je placená.
 • Pobočky – vytvořením pobočky firmy vytvoříte nový firemní profil se všemi příslušnými funkcemi a záložkami. Údaje pobočky můžete zkopírovat ze sídla, pokud jsou údaje stejné, nebo podobné, poté je můžete popřípadě upravit. Doporučujeme však zadat unikátní texty. Tato záložka je placená.
 • Ceník – přidejte ceník vaší firmy. Součástí této záložky je: popis – rozepište se, jak účtujete vaše zakázky atd. Text může být neomezeně dlouhý, použít můžete WYSIWYG editor k naformátování různých stylů textu. K popisu můžete dále přidat jeden obrázek s max. velikostí 700 KB. Součástí této záložky je tabulka ceníku, kde můžete podrobně rozepsat ceny vašich služeb nebo produktů. Přidávat můžete neomezeně řádků. Tato záložka je placená.
 • Kontakty – tato záložka slouží pouze pro uveřejnění podrobných kontaktních informací. Součástí této záložky je popis – rozepište se, jak vás zákazníci mohou kontaktovat atd. Popis může být neomezeně dlouhý, použít můžete WYSIWYG editor k naformátování různých stylů textu. K popisu můžete přidat jeden obrázek s max. velikostí 700 KB. V rámci této záložky můžete přidávat kontaktní formuláře jednotlivých osob v neomezeném počtu. Tato záložka je placená.
 • Novinky – přidejte novinky, které se týkají pouze vaší firmy, služeb nebo produktů. Novinky obsahují: Název (do 50 znaků včetně mezer), úvodní text (do 250 znaků včetně mezer) – úvodní text se bude zobrazovat v popisu novinky a ve výpise novinek, obrázek (maximální velikost je 700 KB) a podrobné informace o konkrétní novince – délka popisu je neomezeně dlouhá, použít můžete WYSIWYG editor k naformátování různých stylů textu. Přidávat můžete neomezeně novinek.
  U jedné novinky je možnost: „Zvýraznit novinku“. Zašrtnutím této volby novinku zvýrazníte - zobrazí se v červeném rámečku na titulní stránce profilu.  Tato záložka je placená.
 • Vlastní záložka – informace uvedené na této záložce se musejí týkat pouze vaší firmy, služeb nebo produktů. Záložku můžete libovolně pojmenovat (tento název se projeví v názvu záložky a nadpise a url), dále můžete přidat popis. Popis může být neomezeně dlouhý, použít můžete WYSIWYG editor k naformátování různých stylů textu. K popisu můžete přidat jeden obrázek s max. velikostí 700 KB. Tato záložka je placená.

III. Pravidla pro výměnu odkazů

Výměna odkazů je proces, kdy jeden web odkáže na ten druhý formou banneru, nebo v našem případě formou linku. Pokud odkážete z vašeho firemního webu na náš Portál, podpoříte tak náš Portál z hlediska vyhledávačů a návštěvníků. Za tuto službu připíšeme vaší firmě na www.portal-firem.cz 13 kreditů, které posunou vaši firmu na lepší pozice.

Podmínky pro schválení odkazu

Bohužel nemůžeme zaručit, že každý odkaz bude schválen.

 1. Odkaz MUSÍ BÝT UMÍSTĚN POUZE na firemních webových stránkách, které jsou obsahově podobné Vašemu firemnímu profilu!
 2. Odkazovaný web MUSÍ MÍT Google PageRank (GTPR) alespoň 1/10! Zjistit PageRank vašich webových stránek.
 3. Umístění odkazu NENÍ POVOLENO v patičce webu nebo mezi ostatními odkazy na jiné stránky!
 4. Odkaz musí být umístěn POUZE na homepage (úvodní stránce webu). Tzv. odkaz site-wide (odkaz na všech stránkách webu) NEBUDE NIKDY SCHVÁLEN! Odkaz MUSÍ směřovat pouze z jedné stránky, a to z homepage!
 5. Odkazovaný web nesmí být jakkoliv penalizován nebo znevýhodňován vyhledávači.
 6. Na odkazovaném webu nesmí být nalezen jakýkoliv škodlivý software nebo-li Malware.
 7. Odkazovaný web musí být z technického pohledu i z pohledu SEO vhodně zkonstruován.
 8. Odkaz nebude schválen v případě umístění odkazu na erotické nebo porno stránky nebo na stránky s tématikou hazardu a hazardních her.

IV. Pravidla užití webových stránek Portál-Firem.cz

 1. Přístup a používání Portálu Firem je bezplatné. Zákazník však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Firem (náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Veškerý obsah serveru Portál Firem týkající se vložených firem je veřeně dostupný.
 3. Provozovatel poskytuje Portál Firem Firmám, které si sami vyplňují svůj Profil a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů atd.) zveřejňovaných Firmami na Portálu Firem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Portálu Firem ani za případné nekalosoutežní jednání prostřednictvím Portálu Firem.
 4. Provozovatel neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů atd.) zveřejněných Firmami.
 5. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené firmami nebo uživateli.
 6. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Firem.
 7. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Firmou a Zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s plněním zakázky Firmou.
 8. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na Portál Firem, ani nezaručuje bezpečnost Portálu Firem. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání Portálu Firem, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Portálu Firem, škody způsobené nepřístupností, poruchou Portálu Firem nebo počítačovými viry. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Zákazníka.
 9. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Firem může dojít k přesměrování na webové stránky třetích stran.
 10. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem do systému Portálu Firem.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Zákazníka na Portál Firem.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Firmě na Portál Firem.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit zobrazování Profilu Firmy na Portálu Firem při zásadním porušení těchto Obchodních Podmínek nebo při neuskutečnění platby faktury za uplynulé časové období (řádově 3 měsíce) do data splatnosti uvedené na faktuře.

V. Pravidla pro vkládání Firem

 1. Do databáze Portálu Firem se může zaregistrovat jakákoliv podnikatelská osoba nebo subjekt působící na území ČR a SK s platným povolením provozovat podnikatelskou činnost včetně jeho poboček. Do databáze Portálu Firem se nadále mohou registrovat ostatní Firmy, které vyvýjejí ziskovou i neziskovou činnost (např. Státní organizace, sdružení a zařízení, úřady aj.
 2. Do Portálu Firem lze udávat informace pouze o aktivních českých a slovenských Firmách nebo mezinárodní firmy, které jsou zastoupeny v ČR nebo SK.
 3. Každá Firma může uvést do svého profilu tolik informací, kolik sama uzná za vhodné. Bere však navědomí, že veškeré udané údaje v Profilu Firmy jsou veřejně dostupné.
 4. Firma se zavazuje vkládat informace v souladu s aktuální skutečností.
 5. Firma se zavazuje, že nebude vkládat informace, které by vedly k poškozování konkurence nebo nekalosoutěžnímu jednání.
 6. Založení Profilu je na dobu neurčitou. Firma však má právo požádat o zrušení Profilu na tomto Portálu Firem
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat údaje, které odporují zákonům ČR nebo SK nebo které není vhodné zveřejňovat na Portálu Firem.
 8. Při vkládání Firem jsou ve formuláři označeny položky, které je třeba povinně vyplnit (Obchodní jméno neboli název firmy, popis firmy, adresa, zařazení alespoň do jedné kategorie). Bez jejich zadání není možno řádně dokončit Profil Firmy.
 9. Při zakládání Profilu musí každá Firma vyplnit firemní e-mail, na který ji mohou být zaslány, v případě ztráty, přihlašovací údaje. Tento kontaktní e-mail může také sloužit pro zasílání technických a propagačních informací Provozovatele Portálu Firem. Na tento e-mail budou firmě chodit data z kontakního formuláře umístěného v jejím Profilu.

VI. Práva a povinnosti Zákazníka

A. Zákazník prohlašuje vůči provozovateli, že:

 1. Je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk.
 2. Se před zahájením užívání Portálu Firem důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 3. Veškeré údaje, které zveřejňuje na Portálu Firem a které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné a přesné.
 4. Nebude používat Portál Firem, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 5. Bude používat Portál Firem jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Provozovatele.
 6. Bude používat Portál Firem pouze v souladu s jeho určením.

B. Zákazník je povinen při užívání Portálu Firem dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Firem, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:

 1. Užívat Portál Firem v rozporu s těmito Podmínkami.
 2. Komerčně využívat kterékoli části Portálu Firem způsobem, který může poškodit Provozovatele a/nebo Firmu nebo ostatní Zákazníky.
 3. Získávat přihlašovací jména a/nebo hesla Firem.
 4. Zasílat Firmám falešné, podvodné nebo špionážní poptávky.
 5. Předávat obdržené nabídky jakoukoliv formou jiným Firmám.
 6. Šířit nebo měnit grafické a textové materiály Firmám.
 7. Zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Portálu Firem nebo se pokusit narušit chod webu nebo databázi Portálu Firem.
 8. Používat takový software nebo postupy přístupu k Portálu Firem, které by mohly negativně ovlivnit provoz Portálu Firem.

VII. Vlastnická a autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem webové aplikace Portál Firem.
 2. Portál Firem je autorským dílem. Provozovatel drží veškerá autorská a majetková práva vztahující se k Portálu Firem.
 3. Údaje v Profilech Firem (jako jsou: texty, fotografie, firemní materiály atd.) jsou autorským dílem Firmy a Firmy na ně uplatňují veškerá vlastnická práva. Jakékoliv šíření těchto firemních údajů je zakázáno, pokud k takovému jednání neudělil Provozovatel předem souhlas.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Firem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Firem realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.2. 2016.
 4. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Zobrazit podrobnosti

V Brně dne 1.2.2016