Portál firem - místo pro české firmy

V katalogu je 562,107 firem

Všechny články

Daňová evidence nebo uplatňování paušálních výdajů procentem, jaké to má konsekvence?

Vydáno: 10/7/2013 3:19:29 PM
Daňová evidence nebo uplatňování paušálních výdajů procentem, jaké to má konsekvence?

Foto: pixmac.cz

Situace se zdá být na první pohled jednoduchá. Pokud nechci ztrácet čas evidencí jednotlivých dokladů a následně i sčítáním celkových výdajů při vyplňování daňového přiznání, je jednoznačně nejjednodušší použít výdaje procentem z příjmů. Vždyť Česká republika umožňuje uplatňovat výdaje procentem z příjmů v opravdu veliké výši ve srovnání s ostatními státy evropské unie (dokonce ne všechny státy umožňují uplatňovat paušální výdaje!). Nicméně ne vždy se podnikateli takový postup vyplatí. Jaká jsou zde rizika?

1. Samotný koncept paušálních výdajů

Aby podnikatel skutečně zjistil, jaká varianta je pro něj z daňového hlediska nejvýhodnější, nezbude mu nic jiného, než skutečně evidovat reálné výdaje. Prakticky to znamená, že podnikatel by měl uschovávat již od začátku zdaňovacího období veškeré doklady, které prokazují jeho výdaj. Může se totiž stát, že skutečné příjmy nebudou tak vysoké a reálné výdaje by tak mohly převýšit paušální. Pokud by doklady ze začátku roku neevidoval/ neuchovával, mohly by mu poté chybět.

2. Absolutní omezenost paušálních výdajů od roku 2013

S příchodem roku 2013 došlo k určitým změnám, které určují maximální možný paušální výdaj. Procenta uplatnitelných paušálních výdajů jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů v § 7 odst. 7. Pokud podnikatel dle tohoto zákona uplatňuje výdaj 40 % z příjmů, může tak zároveň uplatnit maximálně 800 000 Kč. Pro podnikatele s příjmy vyššími jak dva miliony tak existuje možnost, že z daňového hlediska může být výhodnější uplatňovat skutečné výdaje.

Pokud podnikatel uplatňuje výdaj 30 % z příjmů, může zároveň uplatnit maximálně 600 000 Kč. Osoba s příjmy vyššími jak 1,5 milionu tak opět případně může z daňového hlediska výhodněji uplatňovat reálné výdaje.

Pokud tedy podnikatel reálně vynaloží více, než činí tyto stropy, je pro něj výhodnější vést daňovou evidenci a tyto reálné výdaje uplatnit.

3. Paušální výdaje vs. plátce DPH

Pokud je podnikatel registrovaný jako plátce DPH, je dle § 35 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty povinen uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, kdy došlo k uskutečnění plnění. Poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, se tak uschovávání daňových dokladů stejně nevyhne.

Zároveň si ale vzájemně neodporuje možnost uplatňování paušálních výdajů procentem pro účely daně z příjmů a evidence skutečných výdajů pro účely DPH, tedy při výpočtu daně z příjmů použít paušální výdaje a pro uplatnění nároku na odpočet DPH použít reálné výdaje (u DPH ani jiná možnost neexistuje).

4. (Ne)možnost využití slev na dani

Poměrně zásadně do uplatňování výdajů procentem z příjmů zasáhla nemožnost uplatnění dvou slev na dani. Pokud totiž podnikatel uplatňuje paušální výdaje, není od roku 2013 podle § 35 ca zákona o daních z příjmů oprávněn snížit daň o:

  • Slevu na manželku nebo manžela v roční výši 24 840 Kč.
  • Daňové zvýhodnění ve výši 14 404 Kč ročně na jedno dítě.

Podnikatel, který má manžela (ku) bez zdanitelných příjmů a jedno či více dětí tak zřejmě velice rychle upustí od uplatňování paušálních výdajů, protože v takovém případě pro něj téměř vždy bude výhodnější vést daňovou evidenci.

Pokud ovšem podnikatel má manžela (ku) se zdanitelnými příjmy, může uplatňování daňového zvýhodnění převést na tuto osobu (resp. manžel (ka) bude uplatňovat daňové zvýhodnění) a dále si ponechat možnost uplatňování paušálních výdajů.

Co tedy doporučit?

Pochopitelně záleží na konkrétní situaci každého podnikatele. Z praktického hlediska je ovšem vždy (minimálně po dobu jednoho zdaňovacího období) výhodné doklady o nákupu uschovávat a sledovat reálné výdaje.

ZDROJ: redakce portal-firem.cz

Sdílejte náš Portál Firem


Přidat do oblíbenýchPřidat do oblíbených