Portál firem - místo pro české firmy

V katalogu je 562,107 firem

Všechny články

DPH u nových dopravních prostředků ze zahraničí

Vydáno: 9/28/2013 1:09:28 PM
DPH u nových dopravních prostředků ze zahraničí

Foto: pixmac.cz

Pokud jste registrovaný plátce daně z přidané hodnoty (dále též DPH) a rozhodli jste se pořídit si pro svoji činnost auto ze zahraničí, obrňte se trpělivostí a připravte si některé podklady, které vám pomohou velice ušetřit čas.

Zeptejte se jakéhokoli podnikatele, který si pořídil nový dopravní prostředek v Německu, jaké to mělo konsekvence. Zcela jistě vám odpoví, že následovalo požádání německého finančního úřadu o vrácení daně, následné přiznání v České republice a to vše zabere spoustu času. Přitom prodejci nových aut v Německu (ale i z jakéhokoli jiného členského státu Evropské unie. Německo je zde uvedeno jako příklad nejfrekventovanějšího výskytu problému) by totiž po vás neměli chtít DPH. Jedná se totiž o osvobození od DPH vztahující se na dodání zboží mezi různými členskými státy.

Česká republika se vstupem do Evropské unie zavázala, že přijme sjednocující podmínky v některých daňových otázkách. Jednou z nich je tzv. „zahraniční“ reverse charge, neboli osvobození od daně z přidané hodnoty při dodání zboží mezi osobami registrovanými k dani v jiných členských státech.
Protože člověk je tvor značně kreativní, našly se způsoby, které vedly k tomu, že DPH nebyla zaplacena ani v jednom členském státě. Proto dodavatel takového zboží má povinnost vůči „svému“ tuzemskému finančnímu úřadu prokázat, že dodané zboží fyzicky opustilo hranice státu. Pokud dodavatel zboží není schopen prokázat tuto skutečnost, zcela jistě bude „vyzván“ aby DPH z takové dodávky odvedl. Nelze se proto na jedné straně divit, že Němečtí prodejci aut požadují od českého plátce úhradu nejen za samotný automobil ale i DPH. Navrhují vám totiž takové řešení, které je pro ně samotné nejméně riskantní. Vy, jakožto kupující uhradíte německému prodejci aut cenu včetně DPH, odvezete si auto do České republiky, přičemž po německém finančním úřadu budete následně požadovat vrácení této daně. Německý finanční úřad vám daň zašle a vy provedete tzv. samovyměření DPH, neboli daň zaplatíte v České republice.

Správný postup ovšem spočívá v tom, že v Německu žádnou daň platit nemáte a odpadá tak zdlouhavé a pro někoho i jazykově náročné žádání o vrácení daně. Němci to samozřejmě znají, ovšem pokud si nepřinesete žádné podklady, čeká vás pouze nekonečné vyjednávání a daň stejně budete muset zaplatit.

Připravte si tedy alespoň písemné prohlášení (pokud možno v německém jazyce), na kterém prohlašujete, že auto bezpodmínečně po nákupu převezete do České republiky, nejlépe ještě připojte, že ihned po překročení hranic zašlete fotografii. Zároveň si připravte článek č. 138 ze směrnice č. 2006/112/ES, kde se právě výslovně píše:

„členské státy osvobodí dodání nových dopravních prostředků, jež byly pořizovateli odeslány nebo přepraveny mimo jejich území, avšak uvnitř Společenství, prodávajícím nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich, …“

Směrnice v německém jazyce je např. uvedena na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF

Pakliže budete postupovat přesně tímto způsobem, němečtí prodejci zcela jistě nebudou protestovat a DPH po vás platit chtít nebudou. Budou mít hmatatelný důkaz o přepravě zboží přes hranice (nejdříve čestné prohlášení, poté i fotografie, výpovědi svědků apod.) a budou mít hmatatelný důkaz o tom, že postupují v souladu se zákonem. Vy se tak nebudete muset dožadovat vrácení daně, což jistě oceníte.

ZDROJ: redakce portal-firem.cz

Sdílejte náš Portál Firem


Přidat do oblíbenýchPřidat do oblíbených