Portál firem - místo pro české firmy

V katalogu je 562,107 firem

Všechny články

Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Vydáno: 10/20/2013 3:13:08 PM
Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Foto: pixmac.cz

Zákon o dani z přidané hodnoty (dále též DPH) obsahuje přesně na konci dva paragrafy, které se týkají ručení příjemce zdanitelného plnění (odběratele) za neodvedenou daň. Pokud se podíváme na první odstavec v § 109 zákona o DPH, vidíme, že se de facto jedná o v praxi neaplikovatelné ustanovení. Tento odstavec totiž říká, že odběratel ručí za nezaplacenou daň dodavatele, pokud věděl nebo měl vědět, že:

  • Daň nebude úmyslně zaplacena,
  • dodavatel se vlivem uskutečněného obchodu úmyslně dostane do situace, kdy daň nebude moci odvést,
  • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Aplikace tohoto ustanovení je ovšem v praxi značně rozporuplná. Těžko si lze představit, jak bude finanční úřad odběrateli, tedy ručiteli, dokazovat, že věděl, nebo měl vědět o výše uvedených skutečnostech. Nikdo přeci nemůže dopředu vědět, že dodavatel úmyslně nezaplatí DPH či se dostane do platební neschopnosti.

Další odstavce už jsou ovšem pro odběratele problematičtější.

Příjemce zdanitelného plnění totiž ručí za nezaplacenou daň dle odstavce 2 § 109, pokud je platba za dodávku či poskytnutí služby:

  • Zjevně odchylná od obvyklé ceny (zde se má zřejmě namysli, že je platba evidentně nižší, než by měla být),
  • poskytnuta zcela nebo částečně na zahraniční bankovní účet
  • poskytnuta zcela nebo částečně na bankovní účet, který není zveřejněn v registru

Co z toho vyplývá? V případě platby za zdanitelné plnění se mějte na pozoru, na jaký účet vlastně platíte. Zda se jedná o účet, vedený v České republice a zda se jedná o účet, který je zveřejněn. Neověření těchto bodů může mít pro vás nepříjemné důsledky! Pokud totiž dodavatel „záhadně“ zmizí a daň neodvede, finanční úřad ji po vás bude chtít zaplatit a je zcela irelevantní, že jste ji již platili dodavateli při úhradě za zdanitelné plnění. Dále také ručí příjemce při nákupu pohonných hmot od osoby neregistrované jako jejich distributor.

Další odstavec se týká tzv. nespolehlivých plátců. Pokud je totiž váš dodavatel „prohlášen“ za nespolehlivého plátce dle § 106a zákona o DPH, stáváte se automaticky ručitelem za neodvedenou daň, pokud tomuto nespolehlivému plátci platíte na jakýkoli účet. Důvodů, kdy se osoba stane nespolehlivým plátcem, je několik. Pro vás, jako příjemce zdanitelného plnění je důležité, že správce daně umožňuje online přístup k seznamu nespolehlivých plátců, jehož odkaz naleznete zde: http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Předtím, než budete skutečně platit, vyhledejte si podle daňového identifikačního čísla, zda zrovna váš dodavatel není nespolehlivý plátce. Pokud ano, můžete mít problémy!

Jak se tedy bránit? Řešení nabízí hned následující paragraf č. 109a. Odběratel zdanitelného plnění totiž může zaplatit DPH rovnou za dodavatele přímo správci daně. V praxi by se potom postupovalo takovým způsobem, že na daňový doklad by se klasicky uvedl základ daně a částka daně, s tím, že daň bude odvedena odběratelem přímo správci daně. V takovém případě se můžete zcela účinně vyhnout tomu, že budete daň platit dvakrát.

Informace Generálního finančního ředitelství vydalo pokyn, dle kterého správce daně nebude vyzývat k ručení za nezaplacenou daň, které vzniklo z titulu úhrady na nezveřejněný účet do 31. 12. 2013. Dodavatelé tak mají do konce roku čas na to, aby svůj účet zveřejnili.  Nutno říci, že ostatních ustanovení se toto odložení netýká a ručení je již aplikováno.

ZDROJ: redakce portal-firem.cz

Sdílejte náš Portál Firem


Přidat do oblíbenýchPřidat do oblíbených