Portál firem - místo pro české firmy

V katalogu je 562,107 firem

Všechny články

Uplatňování nákladů/výdajů na použití automobilu při podnikání

Vydáno: 10/13/2013 1:17:30 PM
Uplatňování nákladů/výdajů na použití automobilu při podnikání

Foto: pixmac.cz

Podnikatel může pro uplatňování výdajů použít hned dva způsoby. Jednak má možnost využít paušálních výdajů, tedy uplatnit určité procento z dosažených příjmů, a jako druhý způsob může uplatňovat reálně vynaložené výdaje. Jedním z největších problémů v druhém případě je evidence dokladů prokazujících nákup pohonných hmot. Podnikatel může tankovat i několikrát denně a uchovávat tyto doklady po delší dobu může být nadlidský úkon. Nehledě na to, že kolikrát si doklad zapomene od prodejce vzít. Právě z toho důvodu existuje možnost využití paušálního výdaje na dopravu.

Uplatňování paušálních výdajů na dopravu v rámci podnikání upravuje zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb, v § 24 odst. 2 písm. zt). Dle tohoto zákona může podnikatel (jedná se o společné ustanovení pro podnikatelské fyzické i právnické osoby) uplatnit měsíční paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč za jedno motorové vozidlo, nejvýše však za tři motorová vozidla. Není přitom podmínka, aby vozidlo bylo zařazeno v obchodním majetku poplatníka. Tzn., že měsíční paušál lze použít na vlastní vozidlo (ať už zahrnuté nebo nezahrnuté v obchodním majetku), ale i na vozidlo pronajaté.

Používáte vozidlo i pro soukromé účely? Nevadí. Pouze nemáte nárok na uplatnění plné výše paušálu, ale pouze na 80 %, tzn. měsíční (krácený) paušál v takovém případě činí 4 000 Kč. Zároveň je v zákoně stanoveno, že pouze jedno z těchto třech vozidel může být používáno pro soukromé účely, tzn., že v případě uplatňování paušálních výdajů na dopravu můžu maximálně jedno auto použít i k soukromým účelům.

Jak je to s uplatňováním dalších nákladů, jako je odpis, leasing či opravy? Obecně lze říci, že měsíční paušál 5 000 Kč v sobě obsahuje platby za pohonné hmoty a parkovné. Ostatní náklady / výdaje, jako např. odpisy, opravy a udržování, leasingové platby, pojistné apod., lze standardně uplatňovat. Pokud tak máte automobil pořízený prostřednictvím leasingu, do nákladů / výdajů můžete uplatnit placený leasing + měsíční paušál + případné další položky (pojistné atd.). Pokud použijete krácený paušál, je nutné krátit na 80 % i tyto další výdaje / náklady.

Jaké výhody pro poplatníka paušální výdaj přináší? Minimálně dvě. Jednak je zbaven povinnosti uschovávání dokladů prokazujících nákup pohonných hmot. Pozor ovšem pokud uplatňujete nárok na odpočet u daně z přidané hodnoty! Pro tyto účely je nutné doklady uchovávat po dobu 10 let. A jednak to pro něj může být daňově výhodnější v případě, kdy měsíčně „neprojezdí“ více jak 5 000 Kč. Nezapomeňte však, že v průběhu jednoho zdaňovacího období nelze způsob uplatňování výdajů měnit, tzn. po celý rok uplatňovat buď paušál, nebo reálné výdaje.

Na závěr této kapitoly ještě poznámka: vozidlo, pro které je uplatňován paušální výdaj nesmí být zároveň přenecháno k užívání jiné osobě, s výjimkou zaměstnance nebo spolupracující osoby pro pracovní účely.

V České republice mohou podnikatelé uplatnit ještě jeden druh paušálu pro používání motorových vozidel dle § 24 odst. 2, písm. k). Jedná se o paušál na 1 km jízdy + (ne vždy možný) paušál na pohonné hmoty. Pokud automobil není zahrnut v obchodním majetku, lze použít paušál na 1 km jízdy, určený vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (aktuální na http://www.mpsv.cz/files/clanky/14237/Vyhlaska_472_2012.pdf), který činí 3,60 Kč pro rok 2013 a zároveň paušál na pohonné hmoty dle průměrné spotřeby automobilu (údaj zapsaný v technickém průkazu) a dle průměrné ceny pohonných hmot stanovené v téže vyhlášce. V dalších případech uvedených v zákoně lze použít pouze paušál na 1 km jízdy.

ZDROJ: redakce portal-firem.cz

Sdílejte náš Portál Firem


Přidat do oblíbenýchPřidat do oblíbených